Kopperud, Augustinius Olsen (1810 – 1874)

Augustinius Kopperud (1810-1874), Skoger Sparebanks stifter.

Foto: Drammen byleksikon 2004
Fotograf: ukjent

Ordfører i Skoger 1866-69, gårdbruker og politiker i Strømsgodset, kjøpte 1835 Rød gårds hovedbøl for 1.200 speciedaler. Født på Åserud, ble i 1832 gift med Hans Nilsen Kopperuds enke på Grønvold og tok navnet Kopperud. Overtok i 1832 halve Grønvold, i 1843 den annen halvdel, hvor han bodde til sin død. Kjent som en dyktig, rettsindig og hjelpsom mann med mange tillitsverv. Tok i 1859 initiativet til opprettelsen av Skoger Sparebank og satt i bankens direksjon fra opprettelsen til like før sin død. I bankens første år var K., uten godtgjørelse, dens regnskapsfører og kasserer, betegnes som «Skoger Sparebanks far».

Augustinus Kopperud.  Bildet er malt av J. Fredrik Hveding til 100-års jubileet for Skoger Sparebank. Bildet er hentet fra jubileumsskriftet «SKOGER SPAREBANK 1859 – 1959».

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet