Kornsiloen på Holmen – Felleskjøpet

Felleskjøpets 54 meter høye kornsilo, Svend Haugs gt. 5, innviet 29. oktober 1971. Byggherre var Felleskjøpet Oslo. Siloen ble bygget som mottaksplass og lager for gårdbrukere i nedre Buskerud/nordre Vestfold med en opprinnelig lagerkapasitet på 12 000 tonn. Gårdbrukerne hadde ventet i 20 år på siloen. Ved innvielsen var den en av landets største. Siloen er mottak for matkorn, forkorn og oljefrø. Gjennomsnittlig årlig håndteringsvolum på 2010-tallet var 55 000 tonn, herav ca. 33 000 tonn mottatt fra lokale gårdbrukere. Fra siloen lastes omtrent 30 bulkskip pr. år for sjøveis transport til kornsiloer langs kysten av Sør-Norge.

Felleskjøpets tradisjoner i Drammen by strekker seg tilbake til et utsalg som ble åpnet i 1922. Omsetningen i 1925 var 1,5 mill.kr. I 1931 oppførte Felleskjøpet eget lagerbygg på en tomt i Webergs gate, leid av Norges Statsbaner. Bygget ble utvidet i 1954 med et samlet areal på 750 kvm. Virksomheten var i mange år på jakt etter et stort tomteareal. I 1966 bygslet Felleskjøpet en ti måls stor tomt av Drammen kommune på Holmen for 99 års avtalefestet varighet. Det ble lagt en plan for tre store byggetrinn. I september 1969 ble et 3600 kvm. stort anlegg med lager, ekspedisjon og administrasjon innviet på den bygslede tomta. Etter planen skulle byggetrinn 2 være kornsilo med tørke – og byggetrinn 3 kornmølle og kraftforblanderi. I 1971 ble det innviet et moderne transportanlegg mellom kornsiloen og den nærliggende skipskaia. Etter utbyggingen omfattet virksomheten: Mottak, tørking og lagring av korn. Grøpping og byttemaling. Forblanding, kraftforlager og ekspedisjon av kraftfor, kunstgjødsel, såvarer og landbrukskjemikalier.

Felleskjøpet Drammen (avdeling av Felleskjøpet Østlandet) etablerte etter hvert FK-butikk i tilknytning til lageret. I 1988 flyttet Felleskjøpet Østlandet sitt importanlegg for gaffeltrucker fra Kløfta i Akershus til Holmen i Drammen. Felleskjøpet Agri Region 4 avd. Drammen hadde pr. 2020 27 ansatte på Holmen.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet