Krigskommisariatet i Drammen

Var en avdeling av Forsvaret som hadde regionalt ansvar for verneplikt, sesjon, mobilisering og forvaltning av krigsmateriell. 1. juli 1947 ble Krigskommisariatet for Buskerud og Vestfold flyttet fra Horten til Drammen, lokalisert til Fjellheim gård på Bragernes. Senere ble kommisariatet i Drammen ansvarlig for både Buskerud, Vestfold og Telemark. I 1982 flyttet kommisariatet til Austadveien 37. I 1991 ble det organisert som en del av Vernepliktsverket og kalt Vernepliktsforvaltningen Buskerud med 20 ansatte offiserer og sivile tjenestefolk.

I 1997 ble forvaltningen omorganisert, og ansvaret for Buskerud ble flyttet til en ny forvaltningsavdeling for Akershus og Buskerud, lokalisert til Akershus festning i Oslo.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet