Krog, Georg Philip Hertzberg (1915 – 1991)

Jurist, skøyteløper og skøytepresident, f. i Bergen, advokatpraksis i Drammen fra 1944, høyesterettsadvokat 1959. Olympisk sølvmedalje på 500 m skøyter 1936 (skal i følge publikum med stoppeklokker ha gått inn til gull, men det hevdes at han ble utsatt for en kinkig misforståelse som arrangøren ikke ville rette opp i av rent prestisjehensyn), akademisk verdensmester på skøyter 1935 og 1937, de to eneste ganger det ble konkurrert om denne tittel. Nr. 9 EM allround i 1936, nr. 7 EM allround 1937. I 1940 var han engasjert i forhandlingene som førte fram til sammenslåingen mellom Arbeidernes Idrettsforbund og Norges Idrettsforbund. Gikk for Drammen Skøiteklub 1945-1948 og var reservemann i den norske skøytetroppen under vinterolympiaden i 1948. President i Norges Skøyteforbund 1961-65.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet