Kulkompaniet, A/S

Kullkompaniets ledelse og ekspeditører i 1914.

Foto: Drammen byleksikon 2004
Fotograf: ukjent

Forretning for salg av kull, koks, bygningsartikler, jern, oljer, kloakkrør, linoleum, maskinrekvisita, gulvbelegg, malervarer, fyringsoljer etc. i Tollbodgaten 87, hvor bedriften fortsatt holder til. Eiendommen omfattet hele kvartalet mellom Aabys gate og Colletts gate, samt en del tomter på oversiden av Colletts gate. Grunnlagt 1893 av Jacob A. Friis for salg av kull, koks og sinders, fra 1899 aksjeselskap med Finn Friis som disponent. Kullforretningen ble avviklet i 1977, og firmaet utviklet seg etter krigen til byens største byggevaregrossist og den ledende i bransjen på Østlandet utenfor Oslo. Familien Friis la grunnlaget for utviklingen, og fra 1965 overtok familien Christensen. Omsetningen økte fra 1980 til 1987 fra kr 41 mill. til kr 146 mill. Selskapet drev også utenrikshandel med egne skip, utviklet seg til et av landets ledende firmaer på brannvernsektoren og drev med heving av skipsvrak etter krigen, eide slepebåtselskapet A/S Transport og kjøpte i 1972 Drammen Ferdigbetong A/S, 11 år senere ytterligere to betongfabrikker. Fam. Christensen besluttet å legge ned bedriften, men i 1993, med Kaare Wikborg, Øivind Steen og Rolf Ellingsen i spissen, ble virksomheten reorganisert under navnet Kulkompaniet AS for å videreføre byggevarehandelelen. Ved 120-års jubileet i 2019 hadde bedriften 25 ansatte, eid av familiene Steen og Ellingsen, med Espen Ellingsen som daglig leder.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet