Lærum, John (1799-1867)

Lærumgården på Gyldenløves plass har fått sitt navn etter John Lærum som eide gården 1817-67. Oppført ca. 1700. Fredet 1923. Foto: Ole G. Braaten/Drammen Historielag

En av Drammens siste eligerte menn (for Strømsø 1836-37), gikk i 1837 inn i det nye formannskapet. Født i Sande, startet etter en tid på byfogdens kontor en kolonial- og skipsprovisjonsforretning ved Gyldenløves Plass («Lærumgården» på Magasintomten), hvor han også bodde. Forretningen ble en av byens største i sin bransje. Bankadministrator, branninspektør på Strømsø, medstifter av Drammens Handelsforening 1847, medlem av Børs- og handelskomitéen. Forsikringsselskapet Norges første viseordfører 1857. Ved bryggen utenfor hans gård, Lærumbryggen, anløp de første dampskip med passasjertrafikk til og fra Drammen. Lærum førte en stille og tilbaketrukken tilværelse og levde kun for sin forretning, banken og sine hester og duer.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet