Lajord (Laugjord)

Gammel gård som i jordebøker fra 1500- og 1600-tallet forekom under navnet Lajord eller Løugaard, i middelalderske kilder omtalt som Lagargerdi (=elvejordet). Gården lå – ifølge biskop Jens Nielssøn, som var på visitasreise i 1595 – tre pileskudd øst for Strøm (Hamborgstrøm), dvs. vel en kilometer, antagelig omtrent ved Konggaten, som muligens kan ha vært Lajords vannvei. Lajord var en liten gård, antagelig utskilt fra Tveitar eller Strøm, og inngikk i Nesøgodset. Gården ble fra første del av 1600-tallet utlagt til tomter. Dens siste eier (fra 1648), Hannibal Sehested, la i 1650 resten ut til bymark mot at borgerne skulle betale dobbelt grunnleie av sine tomter (se: Bragernes Grunde.)

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet