Landfallhytta

Landfallhytta ble reist på en kolle overfor Landfalltjern på 1880-tallet.

Foto: Drammen byleksikon 2004
Fotograf: ukjent

Utfarts- og serveringssted på en kolle ovenfor Landfalltjern, oppr. en privat skogshytte reist på 1890-tallet under navnet Kollen. Den fikk sitt nye navn etter at Drammens og Oplands Turistforening hadde overtatt i 1915. Hytten ble i 1937 solgt for kr. 9.500 til Olav Kåsin som drev stedet til midten av 1950-årene, senere har det vært flere eierskifter, men hytta er fortsatt i bruk som serveringssted. I 1992 kjøpte Magne Bergland stedet som siden har vært drevet som selskapslokale og et åpent serveringssted i helgene. Hytta brukes også til forskjellige kulturarrangementer, seminarer og minnestunder.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet