Landfalløya kapell

Landfalløya kapell ble innviet som forsamlingshus i 1878.

Foto: Drammen byleksikon 2004
Fotograf: ukjent

Oppført som forsamlingshus 1878 ved Evjensaga (Landfalløya 102), innviet 10. desember samme år. Sagbrukseier Hallgrim Evjen ga selv både penger og tomt til bygget, som formelt var eiet av beboerne på Landfalløya. Vigslet til kapell 1903 under Bragernes menighet, tårntilbygg i 1930-årene. Fra 1990-årene sank besøkstallet, og det ble holdt gudstjeneste bare hver første og tredje søndag i måneden. I 2015 ble kapellet besluttet avvigslet, og korset på toppen av tårnet ble fjernet. Bygget ble solgt i 2016 for 3,2 millioner kroner til Muhammad Usman Usman som driver Al Ghazali Senter, et senter for islamsk lære og kultur og moské.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet