Landfalløya

Del av den gamle, vestgående hovedgate på Bragernes, navnet Landfaldøen ble stadfestet i 1866. Gaten strakte seg fra bygrensen ved Landfald til Hotvetbekken. I dag betegnelse på strekningen fra Hotvetalleen til Rosenkrantzgate ved Bacheparken. Bygninger: Nr. 7 A/S Papirfabrikken Brager (1907-1979), 24 Kiøsterudgården, oppført 1839, handelsgård for Kiøsterud-familien; 26 De Forenede Skofabrikker (1898-1980), lokalene er senere blitt benyttet av bl.a. Bedriftsøkonomisk Institutt, Sivilforsvaret og Næringsmiddeltilsynet; 36 et av Landfalløyas eldste hus fra første halvdel av 1700-tallet, ombygget til sveitserstil rundt 1900; 38/42 kan alle være fra 1700-tallet; 50 Siemersgården, handelsgård med hovedbygning fra 1700-tallet, sjeldne veggmalerier fra 1780-årene utført av Eric Gustaf Thunmark (1829-89) ble overført til Norsk Folkemuseum; 54 Stablumgården, handelsgård fra 1812, eneste bevarte lukkede tun blant byens eldre handelsanlegg; 58 handelsgård fra første del av 1800-tallet; 78 Fløia, Bache-familiens herskapshus fra 1847, i dag bo- og servicesenter, 84 Doktorgården fra første halvdel av 1800-tallet, oppr. bondehandelsgård.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet