Landfalltjern

Var et av hovedreservoarene for Drammens vannforsyning fra 1868 frem til siste krig, da Solberg vassdrag ble tatt i bruk. Etter anleggelsen av Glitrevannverket ble tjernet overflødig som vannkilde, og det ble i 1977 frigitt til badeplass.

LANDFALLTJERN

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet