Landfalltjern

Var et av hovedreservoarene for Drammens vannforsyning fra 1868 frem til siste krig, da Solberg vassdrag ble tatt i bruk. Etter anleggelsen av Glitrevannverket ble tjernet overflødig som vannkilde, og det ble i 1977 frigitt til badeplass.

LANDFALLTJERN

Cookies | Personvern

bn