Langballe, Håkon (* 4.4.1938)

Næringslivsleder, f. i Drammen, s. av direktør Wilhelm L. Utd. ved NTH og Harvard University, tekn. dir. ved A/S Norsk Kabelfabrik 1962-74, adm. dir. A/S Norsk Kabelfabrik (Elektrisk Bureau) 1974-79, verkstell. dir. ved Sieverts Kabelverk AB (L. M. Ericsson) 1979-82, adm. dir. og konsernsjef Aspelin-Stormbull AS 1982-85, konsernsjef Selmer-Sande A/S 1985-86, divisjonsdirektør ved Norsk Hydro A/S, Petrokjemidivisjonen, 1986-2000. Gift med Toppen Bech.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet