Langemyrdammen

Langemyrdammen bak Konnerudkollen er en av de fem dammer i Konnerud vassdrag (s.d.) som Skoger kommune kjøpte i 1953 og som 11 år senere gikk over til Drammen kommune ved kommunesammenslåingen. Dammen, som danner grensen mellom Drammen og Nedre Eiker, regnes blant Buskeruds mest interessante fuglelokaliteter og har en særpreget ferskvannsfauna med bl.a. tallrik forekomst av den sjeldne nipiggede stingsilden. Ved dammen var det i gruvedriftens tid en rekke boplasser (se: Pålsesletta, Måsabekkplassen, Baustrømplassen).

Cookies | Personvern

bn