Langerud, O., A/S

Engrosforretning i kolonial-, mel-, fetevarer og sild i Kirkegaten 5, grunnlagt 1891 av O. L. Ved dennes død i 1922 ble firmaet aksjeselskap med Langeruds sønn Rolf L. som disponent. Bedriften beskjeftiget på slutten av 1930-årene 9 ansatte. I 1940 ble firmaet solgt til grosserer H. E. Lauten og fortsatte som familieaksjeselskap under navnet O. Langeruds Eftf., A/S, og med Lauten som disponent. Firmaet betjente Buskerud, Vestfold og Oppland. I 1970 ble selskapet innfusjonert i det nyetablerte Kolonialgrossistene ASKO, som høsten 1970 flyttet inn i nytt lagerbygg på 6500 kvm. grunnflate i Industrigata 1 på Vitbank i Lier.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet