Larsson, E. G. A.

Buntmakeri og pelsvareforretning i Nedre Storgate 14, grunnlagt 1919. Virksomheten beskjeftiget på slutten av 1930-årene 10 personer. Videreført på 1980-tallet i Nedre Storgate 11 av Pels Larsson A/S, nedlagt november 2008.

Cookies | Personvern

bn