Lauritzens Bokhandel, R.

Bok- og papirhandel i Øvre Storgate 7, grunnlagt 9. mai 1935 av drammenseren Ragnvald Lauritzen (1913-1999), med økonomisk støtte fra vennen Jens Pettersen som medinnehaver. Det opprinnelige navnet var Drammens kristelige bokhandel. Forlagene som utgav kristen litteratur savnet en bokhandel i Drammen som ville spesialisere seg på denne kategorien bøker. Pettersen trakk seg senere ut, etter at startkapitalen var tilbakebetalt. I slutten av 1930-årene flyttet virksomheten til Øvre Storgate 3. I 1940 satset Lauritzen på større lokaler i Børsbygningen, Bragernes Torg 13. Ambisjonen for forretningen var å bli en fullassortert bokhandel. Som ledd i dette ble Dagny Egedal opptatt som medinnehaver i 1943. Hun var godkjent som bokhandler. Lauritzen overtok som eneeier i 1953.

Sønnen Arild D. Lauritzen (f. 17.03.1943) kom inn i firmaet i første halvdel av 1960-årene. Sammen startet far og sønn på en ekspansjon for å videreutvikle bedriften. Første filial ble i 1967 etablert i Konnerudgaten 5, den neste i 1971 i Lierbyen. Et stort løft ble tatt i 1973, da firmaet overtok Chr. Jensens Bok- og papirhandel i Nedre Storgate 1, tvers over gaten for Børsbygningen. Neste filial ble etablert i Liertoppen kjøpesenter, som i 1987 åpnet samtidig med senteret. I 1990-årene ekspanderte firmaet videre og var ved utgangen av tiåret landets største bokhandel i omsetning av norske bøker, med 19 filialer spredt over store deler av Sør-Norge. Arild D. Lauritzens sønner, Pål-André og Bent-Håkon, kom inn i selskapets ledelse.

På initiativ fra familien Lauritzen, inngikk Lauritzen Bokhandel og forlaget H. Aschehoug & Co. en avtale i år 2000 om å gå tyngre inn i bokmarkedet ved å etablere en bokhandlerkjede, som i 2002 fikk navnet Norli Gruppen AS. Aksjene ble delt 50/50. Da avtalen ble inngått var Aschehoug eier av bokhandlerne Norli i Oslo og Melvær i Bergen. Norli Gruppens hovedkontor ble lagt til Drammen og familien Lauritzen administrerte og utviklet virksomheten. Sammenslutningen ga selskapet status som en gigant i det norske bokmarkedet, og virksomheten hadde løfteevne til å kjøpe opp bokhandlere som var til salgs, i tillegg til å etablere flere egne filialer. Norli Gruppen vokste raskt. Da toppen ble nådd i 2007 hadde selskapet en samlet omsetning på 1,4 milliarder kroner og over 1000 ansatte i hel- og deltidsstillinger, fordelt på 83 utsalgssteder. Det økonomiske resultatet var godt.

2008 ble et ekstremt krevende og svakt år for Norli Gruppen. En internasjonal finanskrise slo inn i løpet av annet halvår, og førte til et fall i både omsetning og inntjening. Årsresultatet ble minus 75 mill. kr. Et nytt IT-system var på vei inn, men var ikke tilstrekkelig operativt. Sammen med finanskrisen, var IT-problemene en sterkt medvirkende årsak til at selskapet kom i store vanskeligheter. Konsekvensene ble at familien Lauritzen solgte seg ut av Norli Gruppen i februar 2009. Aschehoug ble eneeier. Året etter ble NorgesGruppens bokhandel Libris fusjonert inn i Norli Gruppen, og aksjene ble fordelt 51/49 på henholdsvis Aschehoug og NorgesGruppen.

Familien Lauritzens holdingselskap, Lauritzen AS, overtok i 2015 det tradisjonsrike import- og grossistselskapet J.H. Küenholdt AS (papirvarer og bokhandlerartikler siden 1886) og driver dette videre fra lokaler i Havnegata 59 i Drammen. Lauritzen AS er også 50 % medeier i grossistselskapet Børscompagniet i Lillesand, som selger varer til butikker i interiør- og designbransjen. Arild D. Lauritzen ble i 2001 tildelt fagprisen for Årets Markedsfører og senere også prisen som Årets Leder. I 2008 ble han hedret med Drammen kommunes kulturpris.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet