Letmolies Gjær- og Spritfabrik

Etter at O. Letmolie hadde overlatt Styrmoes bryggeris ølomsetning til Aass og Wriedt (se: Styrmoes Bryggeri), ombygget han bryggeriet til en pressgjær- og spritfabrikk. Fabrikken var vel ansett og dens produkter fikk utbredelse over hele landet. Under første verdenskrig rammet imidlertid råstoffmangelen også de 9 norske gjærfabrikker, som etter langvarige forhandlinger i 1918 slo seg sammen under navnet «De norske Gjær- og Spritfabrikker». Denne sammenslutningen ble møtt med stor motstand og frustrasjon blant landets bakere. Som følge av reorganiseringen ble 6 gjærfabrikker nedlagt i perioden 1920-1926. Letmolies fabrikk var den siste av disse som var i drift. De Norske Gjær- og Spritfabrikker gikk videre med fabrikker i Oslo, Bergen og Trondhjem.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet