Letmolies Gjær- og Spritfabrik

Etter at O. Letmolie hadde overlatt Styrmoes bryggeris ølomsetning til Aass og Wriedt (se: Styrmoes Bryggeri), ombygget han bryggeriet til en pressgjær- og spritfabrikk. Fabrikken var vel ansett og dens produkter fikk utbredelse over hele landet. Under første verdenskrig rammet imidlertid råstoffmangelen også de 9 norske gjærfabrikker, som etter langvarige forhandlinger i 1918 slo seg sammen under navnet «De norske Gjær- og Spritfabrikker» med fabrikker i Oslo, Bergen og Trondhjem, mens de 6 øvrige fabrikker, herunder Letmolies, ble nedlagt.

Cookies | Personvern

bn