Li(d) (gnr. 107)

Matrikkelgård i Strømsgodset, tidl. kalt Bakken. Oppr. plass under Rød, i 1778 oppført med egen skyld. Gårdens første kjente eier var visepresident Lauritz Jakobsen, som i 1682 overdro gården til Hans Persson, som allerede i 1651 hadde fått skjøte på husene. Mathias de Tonsberg, amtmann i Buskerud, overtok gården i 1700. Den ble i 1864 solgt til Carl Bergh, lege i Drammen, for 1100 speciedaler. Han oppførte i 1865 en treoljefabrikk, med Otter Larsen fra Konnerud som formann. Fabrikken ble drevet til 1872 da Christian Forseth overtok gården for 1200 speciedaler. I interessentskap med N. B. Thomle bygget han på tomten etter treoljefabrikken en to rammers oppgangssag (Li Dampsag), som senere ble drevet av Lauritz Forseth inntil den brant ned rundt 1884 (se: Lie Høvleri). Tomten ble senere solgt til Anders Evensen. Gården ble etter hvert for en stor del opptatt av høvlerianlegget.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet