Lier Sparebank

Bank opprettet ved kgl. res. av 17. juli 1844, dannet ved salg av Lier Præstegjelds Bygdemagasins kornbeholdning på 300 tønner bygg og 500 tønner havre, hvorav 1.000 spd. av salget skulle benyttes til å grunnlegge banken. Banken var underlagt Lier kommunestyre og hadde fra 1875 sitt hovedkontor i Drammen, først i Hauges gate, senere i Albumgården i Nedre Strandgate, deretter i Øvre Torggate og i meierigården i Amtmand Bloms gate. I 1912 ble banken etablert på Bragernes Torv 10 hvor den holdt til helt til den som en av landets største landssparebanker i 1969 flyttet inn i det nye Sparebankhuset på Bragernes Torg. Banken gikk i 1981 inn i Sparebanken Buskerud, som i 1990 fusjonerte med fire andre større sparebanker i Østlandsområdet til Sparebanken NOR. Denne ble igjen sammensluttet med Gjensidige til Sparebanken Gjensidige NOR, som den 19.1.2004 fusjonerte med Den Norske Bank til DnB NOR, fra 2011 kalt DnB, fortsatt med filial på Bragernes Torg.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet