Lindumhaugen gartneri

Handelsgartneri i Skoger, grunnlagt 1920 av E. Mogensen, i 1942 overtatt av sønnen Alf Mogensen. Gartneriet, som disponerte 50 dekar og rundt 1950 hadde 1.000 drivbenker og 3 drivhus, produserte grønnsaker som dels ble omsatt på Gartnerhallen, dels i firmaets forretninger Frukt & Grønsakhallen i Tollbodgaten 14, etablert av E. Mogensen i 1925, og i Konnerudgaten 10, etablert som en avdeling av denne av sønnen Hartvig Mogensen i 1941. Forretningene forhandlet frukt, bær, grønnsaker, poteter og ellers alle årstidens produkter. I 1938 overtok sønnen Øivind Mogensen Frukt & Grønsakhallen. I 1947 overdro E. Mogensen firmaet til sine sønner Hartvig og Øivind, og forretningene ble slått sammen under navnet Brødrene Mogensen Frukt og Grønnsaker, med nye utsalg i Nedre Storgate (nedlagt på 1960-tallet) og Jernbanegaten 4, mens Alf Mogensen fortsatte som handelsgartner på Lindum. Nedlagt på 1980-tallet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet