Løche, Ole (Oluf)

Generaltolldirektør, toll- og tiendeinspektør sønnenfjells, fra 1720 til ca. 1730 eier av Austad gård hvor han var bosatt. Privilegiedirektør på Strømsø 1715, kammerråd og forpakter av trelast-tienden for hele Norge 1720, generaltolldirektør og tiendeinspektør over Norge 1721. Mot god betaling lukket Løche øynene for tollsvik og smughandel og drev også med pengeutpressing. For sin forbryterske virksomhet ble han i 1727 arrestert på Austad gård og fengslet på Akershus festning. I 1728 ble han dømt til embetsfortapelse, bot og fengsel, men ble løslatt i mai 1729 og flyttet til Danmark hvor han senere ble byfogd i Århus. I 1748 ble han igjen suspendert for embedsmisligheter. I 1724 tinglyste han forbud mot ulovlig hugst i Austad skog av «endel skarns mennesker» som også hadde sluppet vannet ut av hans mølledam.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet