Lohrmann, Christen (1729–1781)

Kjøpmann på Bragernes, f. i København, slo seg ned som kjøpmann og bjelkehandler på Landfalløya. Benyttet trykkefriheten under Struensee til å publisere sine «Anmærkninger over Drammens Oeconomiske Beskaffenhed og Nuværende Handel» (1771), hvori han med stor dyktighet også kritiserte flere av de uheldigste sider ved eneveldets økonomiske lovgivning. Verd å merke seg er hans uttalelse om navnet Drammen: «Bragernæs, Strømsø og Tangen gjør tilsammen den kjøbsted, som især af de udenlandske med et Navn kaldes Drammen», 40 år før ladestedene ble slått sammen til kjøpstaden Drammen i 1811.

Cookies | Personvern

bn