Løkka

Bruk under Selvik Bruk A/S, fra ca. 1886 forpaktet av Anders T. Løkka (1855-1928) som kom fra Eidsskogen. Han overtok husene på Dragonløkken og flyttet dem i 1888 til nåværende sted. Etter Løkkas død ble forpaktningen overtatt av sønnen Tomas Løkka (1889-1971, se «Alles vel» og «Tomasfestene»). Jordveien falt i 1977 tilbake til hovedgården og husene ble solgt til bruket. Det gamle, lille bolighuset ble revet og ny hovedbygning ble oppført i 1984.     Andorsrudveien 337 B.

Skoger, Andorsrud. Andorsrudveien 311, 319, 337, 357          Løkka midt på bildet, Andorsrudveien 337 B                                                    Foto: Drammen kommune                                  
Løkka                                                Foto:  Torill Juel

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet