Løkmyr naturreservat

ligger på Vestskogen, vest for Andorsrud. Et område på 27 daa ble fredet i 1986 for å bevare en sjelden type myr, bakkemyr. Her finnes bl.a. mye rome (Narthecium ossifragum) som er sjelden på disse trakter. Planten er giftig for beitedyr, særlig lam, og kan føre til leverskader, benskjørhet og nyresvikt.

Narthecium ossifragum
Narthecium ossifragum. Foto: Frode Inge Helland

Cookies | Personvern

bn