Lønnerud (østre)

Bruk utskilt fra Gomperud (Seterveien 38). Navnet kommer av treslaget lønn. Ved den store auksjon i 1777 kjøpte Torger Larsen et jordstykke som ble regnet for 1/3 av Østre Lønnerud og 1/14 av Gomperud Skog. Gården eides fra 1888 til 1922 av Tollef Olsen Lønnerud som i 30 år var medlem av Skoger herredsstyre, Skoger Sparebanks direksjon, forlikskommissær m.m. Axel Pettersvold, som overtok i 1922, utvidet bebyggelsen på bruket og gjorde det til et av de mest kjente utfluktssteder på Konnerud. Stedet har senere vært bebodd av flere generasjoner Pettersvold. Adressen er i dag Hallermoveien 38.  (Seterveien går ut)

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet