Lortholtsetra

ligger ved sydenden av Lortholttjern i Vestskogen over grensen til Nedre Eiker. Et sagn forteller at folket som bodde der rev husene og flyttet til Nysetra fordi de ikke fikk være i fred for spøkelser og underjordiske.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet