Løse/Løise (gnr. 57)

Matrikkelgård i Skoger hovedsogn (Jarlsbergveien 597/599), tidl. skrevet I Leysu (1398), Løsse (1593), Løese (1668), Løesse (1723). Navnet kan bety en løsnet masse og har trolig sin opprinnelse i at gården er utskilt fra en annen gård. Sande kirke eide fra gammelt av part i gården, hvorav størstedelen på slutten av 1500-tallet eides av Jon Nielssøn Tordenstierne til Gulloug, og på 1600-tallet av Jon Oudenssøn Tordenstierne. Bondeparten ble solgt til brukeren i begynnelsen av 1700-årene. Løise ble første gang delt i 1745, senere i 1784 og 1794. Skogerboken fra 1931 opplyser at eieren av hovedbølet, Anders Nikolaisen Momme, omkom da han en aften i 1850 skulle gå snarveien over skogen fra Drammen og hjem og i mørket falt utfor en bergavsats ved Løise. Imidlertid kan vi lese i kirkeboken fra Skoger kirke fra 1842-1861, at han tok sitt eget liv. Dette kan muligens ha sammenheng med at det var mye skam forbundet med selvmord. Et av brukene (bnr. 4) eides fra 1840 til 1882 av Otter Nicolaisen Momme. Hans sønn Nicolai Nicolaisen (1841-1926) var lensmann i Hole på Ringerike. Det er 12 bruksnumre på gården.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet