Lundgreen, A. M.

Herreekviperings- og herrekonfeksjonsforretning, grunnlagt 28. oktober 1922 av A. M. Lundgreen i Nedre Storgate 10, rundt 1950 en av fylkets største spesialforretninger i sin bransje. Aksjeselskap 1963 med Svein Lundgreen som disponent, åpnet filial i Øvre Torggate 4. Videreført 1994 som Lundgreen Nye A/S, flyttet kort tid etter inn i kjøpesenteret Magasinet i Nedre Storgate 6. I 2003 ble selskapet solgt til tekstilhandelshuset Voice Norge AS og drives videre under merkevarenavnet Boys of Europe.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet