Harald Lyche & Co.

Opprinnelig bok- og papirhandel, grunnlagt 10. november 1851 i beskjedne lokaler i Øvre Storgate (Bjørnstadgården) av senere stadshauptmand Harald Lyche, flyttet senere til større og mer tidsmessige lokaler i Jens Schjødts gård ved Bragernes Torg, og i 1866 til amtmand Bloms gård (som lå der Werringgården ligger idag). Denne butikk skal ha vært den første i Drammen med store utstillingsvinduer av speilglass. To måneder senere gikk forretningen tapt ved bybrannen, og butikken flyttet først inn i den ene halvdel av Chr. Colletts vognskur ved Strømsø brobakke, deretter i et provisorisk forretningslokale på Bragernes Torg. Sensommeren 1868 kunne forretningen endelig flytte inn i sine nye lokaler i Nedre Storgate 2, der den senere holdt til. H. L. tok fra starten av sikte på å opparbeide en betydelig engroshandel, som etter hvert omfattet hele landet, og tok etter hvert opp en rekke industrier som passet inn i papirbransjen. Ved Lyches død i 1887 ble bedriften overtatt av hans sønn, Axel Ivar L. (s.d.) og forretningens mangeårige medarbeider Andreas Brecke.

Forretningen vokste til en storbedrift med reisende over hele landet. I 1922 overtok tredje generasjon og bedriften ble ledet av Harald Lyche jr. (s.d.), Johannes Brecke og Broder Halfdan Lund. Bedriften opprettet avdelingskontor i Oslo. Dets papirindustrielle virksomhet gikk særlig raskt frem på 1930-tallet. Meget tidlig gikk man igang med boktrykkeri, litografisk anstalt med moderne offsetpresser og bokbinderi, senere linjeranstalt og posefabrikk, som gikk over til eget selskap, Forenede Posefabrikker A/S (s.d.). Lyches konvoluttfabrikk var rundt 1950 landets ledende. Forretningen beskjeftiget mot slutten av 1930-årene 200 ansatte og rundt 1950 i alt 500 ansatte. Bedriftens produkter ble gjentagne ganger belønnet med medaljer ved div. utstillinger, bl.a. 2 gullmedaljer ved Jubileumsutstillingen 1930. Rundt 1950 var selskapet et kommanditselskap med kr. 1 mill. i kapital og Harald Lyche og Fanny Brecke som komplementærer, og ble i 1967 et aksjeselskap med Willy Franck Næss som disponent.

I 1973 ble selskapsformen omgjort til konsern med fem datterselskaper: Varemagasin, engrosvirksomhet innen leker og hobbyartikler, grafisk industri, konvoluttfabrikk og posefabrikk, samt musikk- og bokforlag, med i alt 350 ansatte. Hovedkontoret ble samme år flyttet fra Bragernes til Grønvold.  I 1980 ble bedriften tildelt Markedsføringsforeningens initiativpris. Lyche Grafiske’s (s.d.) nybygg på Grønvold ble tatt i bruk i 1981, her ble den grafiske virksomhet samlet på 3.600 kvm, vegg i vegg med konvoluttfabrikken, som hadde startet i 1928 og blitt samlet under ett tak i 1960. Sommeren 1993 ble Lyche Engros AS (s.d.) lagt ned. I annen halvdel av 1990-årene ble Lyche Parfyme og Lyche Vesker i Magasinet solgt til Franz Schultz A/S, Lyche Musikk til Hysj-kjeden, Lyche Leker til Edwis-kjeden, Lyche Bok & Papir til Interbok-kjeden og Lyche Kontor og Data til de ansatte i bedriften.

Lyche Grafisk A/S i Nedre Eikervei 14 ble, med 55 ansatte i 1999 solgt til Drammen Grafisk A/S (s.d.), et trykkeri- og en reproanstalt som i 1986 var blitt etablert av Odd Jensrud og hadde 51 ansatte. Virksomheten ble samlet hos Lyche, men i februar 2000 ble den nye bedriften slått konkurs, og i mars etablerte noen av de ansatte Zoom Grafisk Produksjon A/S og Zoom Interaktiv A/S, som ga 40 arbeidsplasser.

I 2001 gjensto Lyche Konvolutt AS (s.d.) i Nedre Eikervei 14 med 134 ansatte og Lyche Poser AS i Nedre Eikervei 12 med 25 ansatte. Sistnevnte ble besluttet nedlagt i 2002, omsetning 1999 var kr 28 mill. Produserte brødposer, bakeriposer, grillposer, fiskematposer og godteriposer. Videreført 1.1.2003 av 13 ansatte under navnet Emballasj1 AS i de samme lokalene. Selskapet endret navn til Norpos AS i 2007 og utvidet med Norpos Bergen AS i 2010. Norpos ble slått konkurs i november 2012. Boet ble straks etter kjøpt av Norwegian Paper AS, som flyttet posemaskinene til egne fabrikklokaler på Geithus i Modum. Pr. 2020 pågår poseproduksjonen fremdeles.

Av det tidl. Lyche-konsernet gjensto i 2004 Lyche Konvolutt A/S og eiendomsselskapet Harald Lyche & Co. AS (forvaltning og utleie av fast eiendom, 4 ansatte, omsetning i 2003 kr 19 mill.). Lyche Konvolutt (s.d.): 105 ansatte og en omsetning i 2003 på kr 130 mill. De to bedrifter skilte lag i 2004. 1. februar 2004 ble Lyche Kontor Engros solgt til konkurrenten Drammen Papir Engros og flyttet Lyches virksomhet fra Grønland til sine kontorer i Kobbervikdalen. Bedriften hadde 12 ansatte. I 2005 ble Lyche Konvolutt A/S solgt til tyske Meyer Kuvert Network som i 2010 stanset konvoluttproduksjonen, men beholdt trykking av konvolutter for det norske markedet. Fra 2005 ble Harald Lyche & Co. omgjort til eiendomsselskapet Harald Lyche Holding A/S med samme eierforhold.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet