Lyche Engros A/S

Engrosselskap med leketøy og hobbyartikler som spesialitet, stiftet av Harald Lyche & Co. A/S i 1973 som en direkte videreføring av engrosavdelingen i det nevnte selskapet. Lyche startet engrossalg i papir- og kortevarer kort tid etter at bok- og papirhandelen på Bragernes ble etablert i 1851. Med årene ble engrossalget utvidet til å omfatte hele landet som marked. I løpet av 1960-årene ble det satset sterkere på leketøy. I august 1969 flyttet engrosavdelingen fra Lyches gamle lokaler i Nedre Storgate/Nygata til et nyoppført engroslager på Sundland. Grunnflaten var på 2250 kvm, lagerarealet hadde 12 000 kbm kapasitet, 4665 meter med hyller tilpasset et sortiment bestående av 6000 ulike artikler. Det ble den gang hevdet at det nye anlegget var landets mest moderne i sitt slag, med eget EDB-anlegg for lagerstyring og statistikk.

I 1970 kjøpte Lyche leketøygrossisten A/S Palmira og Miroflex (Oslo) og i 1971 ble leketøygrossisten A/S Leif Rognlien (Oslo) overtatt. Med dette fikk Lyche tilført en rekke nye agenturer og en sterkere markedsposisjon. Fra og med januar 1971 ble alt leketøy fra engelske Mettoy (Corgi lekebiler) mottatt i Drammen havn, med et årsvolum på ca. 500 000 lekebiler.

I 1970-årene ble Lyches Engros A/S en av landets tre største grossister innen leketøy og hobbyartikler med 1200 forhandlere og omtrent 25 prosent markedsandel. Selskapet var blant annet landets største grossist i lekebiler med et samlet årsvolum på to millioner enheter. Selskapet, som hadde 50 ansatte, publiserte med jevne mellomrom egen lektøykatalog for landsdekkende distribusjon med et opplag på inntil 835 000 eks. I 1989 brøt en gruppe fra ledelsen ut og etablerte konkurrenten Intertoy Norge A/S, med hovedkontor i Ingeniør Rybergs gate 56. Dette skapte en svært vanskelig situasjon for Lyches Engros A/S, som etter kort tid ble et tapsbringende selskap i Lyche-konsernet. Driften ble innstilt 1. juli 1993 og selskapet ble nedlagt.

Forut for nedleggelsen ble det forhandlet med den danske leketøygrossisten Villy Nielsen (Vi-Ni) om en sammenslåing, men dette ble ikke noe av. Vi-Ni etablerte i stedet eget datterselskap i Norge kalt VN Leker A/S og overtok Lyches lageranlegg på Sundland. Flyttet senere til Eikringen – og videre til Sandefjord i 2020.

Intertoy Norge A/S ble i 1998 kjøpt opp av Ringo Invest A/S (eier av leketøykjede) og Leketøykjeden Ringo A/S (tilknyttet 250 butikker) flyttet straks etter sitt hovedkontor til Drammen. I 2017 endret kjedeselskapet navn til Nordic Toy Team A/S, lokalisert til Nedre Eikervei 65 med 11 ansatte.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet