Lydia og Harald Lyches fond

Også kalt Lychefondet, ble opprettet i 1968 av Lydia Lyche (s.d.), i henhold til den avdøde ektemannen Harald Lyches (1899-1966) (s.d.) testamente av 1954. Paret var barnløse. Lydia Lyche var enearving til sin ektemann, men med bestemmelse om at hele formuen, etter Lydia Lyches (1899-1985) død, skulle overføres til et fond. I 1972 overførte Lydia Lyche 6,7 millioner til fondet etter salg av eiendommen etter den personlig eide bedriften Grønvold Papirfabrikk. Eierandelen i Harald Lyche & Co. ble tilført fondet etter at begge var døde. Fondets størrelse er pr. 2020 på 90 millioner, etter at det i løpet av perioden 2010-2019 er utdelt i overkant av 20 millioner i gaver. Fondet har en aktiv plasseringsstrategi med investeringer både i rentepapirer og aksjer, aksjefond mm. Alle investeringer er underlagt en etisk kontroll.

Gaver gis fortrinnsvis til allmennyttige institusjoner som arbeider til beste for ressurssvake mennesker. For øvrig støttes også forskningsprosjekter og kulturelle formål. Det gis ikke støtte til enkeltpersoner. Søkere må være hjemmehørende i Drammen eller omegn.

Styret består av tre personer som alle oppnevnes av Næringsforeningen i Drammensregionen.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet