Lyche, Harald (1899 – 1966)

Forretningsmann, f. og bosatt i Drammen, s. av Axel L. Artium i Drammen, studieopphold i flere land. Fra 1923 medeier i Harald Lyche & Co., direktør fra 1942-1966. Både før og etter at han ble direktør sto han i spissen for å utvide og videreutvikle den industrielle delen av Harald Lyche & Co.  Var initiativtaker til etableringen av bedriftene Grønvold Papirfabrikk (personlig eid sammen med svogeren Alf G. Brecke), Forenede Posefabrikker A/S (senere overtatt 100 % av Harald Lyche & Co) og Transparent Emballasje A/S. Æresmedlem av Fartein Valen-selskapet.

Cookies | Personvern

bn