Lycke Ellingsen, Ingrid Karolina (*17.10.1933)

Lege og psykiater, bosatt i Drammen. G. med prest Terje Ellingsen. Dr. med. fra Universitetet i Gøteborg 1965, spesialist i psykiatri fra UiO 1975. Lege ved Østfold psykiatriske sykehus, Haukeland sykehus og overlege for psykisk helsevern ved Buskerud Sentralsykehus fra 1975. Amanuensis ved UiB. Fylkeslege og fylkespsykiater i Buskerud. Statens overlege i psykiatri, seniorrådgiver for Sosial- og helsedepartementet og for Justisdepartementets arbeidsgruppe for menneskerettigheter, medlem av Regjeringens granskningsutvalg av «Liland-saken» og «Fritz Moen-saken», 1. visepresident i Europarådets komite for forebyggelse av tortur i arrester/fengsler (Torturkomiteen), i den anledning inspiserte hun fengsler i mer enn 20 europeiske land.

Medlem av komiteer i WHO, oppdrag for Norad i Botswana og delaktig i utarbeidelsen av Legeforeningens internasjonale undervisningsopplegg for fengselsleger. Leder av repr. skapet for Modum Bad, styreleder for Bergflødt rehabiliteringssenter, leder av Samordningsrådets forskningsfond, medlem av Tunsberg Bispedømmes personalråd. Ridder 1. klasse av St. Olavsorden (2006), tildelt Karl Evangs pris (2004) og Nord-Norsk Diakonistiftelses fortjenestemedalje.

 

Cookies | Personvern

bn