Mads Wiels Plass

ligger der Tollbodgaten og Tordenskiolds gate løper sammen og danner et triangel. Den fikk i 1898 sitt navn som «Triangelen ved Sygehustomten på Strømsø», oppkalt etter byens første betydelige skipsreder, M. W. (s.d.). Over vestsiden av plassen går nå motorveibroen, her lå tidligere Drammens Sjømannshjem med skipsmeglerkontorer og Drammen havnevesens administrasjon. Ut mot elven ligger Kulkompaniets forretningsgård og tomter, her var det tidligere store trelastopplag og sagbruk, og i første halvdel av 1800-tallet lå Lorentzenverven (s.d.) der.

Mads Wiels plass  med  «triangelen»                                          Foto:  Torill Juel, 2020
                                             

Foto: Torill Juel, 2020

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet