Mælen

ble i 1975 satt som navn på veien fra krysset ved Skoger kirke frem til Mælen-gårdene på sydsiden av Gjerpenåsen. Så vel samtlige oppsittere som Skoger bydelsutvalg og Gatenavnkomitéen hadde gått inn for skrivemåten Mehlen, den eneste form som var i bruk, men bystyret vedtok istedenfor Mælen.

Skoger kirke,  adresse Mælen 1                              Foto:  Torill Juel,  2020
Mælen                                                                          Foto:  Torill Juel,  2020

Mælen
Mælen                                                                           Foto:  Torill Juel,  2015
Mælen                                                Foto:  Torill Juel,  2020 

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet