Magnussen, J. A. (Bragernæs Skotøimagasin)

Skotøy- og herreekviperingsforretning, grunnlagt 6. april 1906 av Johan Anton Magnussen, som drev forretningen til sin død i juli 1938, deretter av sønnen Erling Magnussen, som døde i april 1940. Forretningen ble overtatt av grunnleggerens datter Hjørdis og svigersønn, skreddermester Christian Olaussen. Forretningen, som holdt til på Bragernes Torv 4, forhandlet alt i skotøy og herreekvipering, men valgte senere å konsentrere seg om skotøy og opprettet filial i Nedre Storgate 11, hvortil hovedutsalget flyttet på 1950-tallet. Olaussens sønn, Knut Olaussen, overtok på 1950-tallet, han ble senere etterfulgt av sin sønn Thore O. Aksjeselskap fra 1976. I 1985 ble J. A. Magnussen Engros AS opprettet. Bedriften hadde i 2004 filialer på Gulskogen senter, Liertoppen kjøpesenter, Buskerud storsenter, Rortunet kjøpesenter, Steen & Strøm Magasinet, Kongensgate i Sandefjord, DownTown senter i Porsgrunn og Sentrumsgården i Sande.

Thore Olaussen har videreutviklet virksomheten med stor ekspansjon. Med utgangspunkt i grossistselskapet eide Olaussen 50 skoforretninger i 2012 og 100 skoforretninger i 2020. Olaussen var pr. 2020 hovedaksjonær i Eurosko-kjeden, som er Skandinavias største kjede av skoforretninger. J.A. Magnussen Engros A/S hadde pr. 2020 adresse Svend Haugs gt. 9 på Holmen. Omsetningen i 2018 var 781,4 mnok og antall ansatte var 688.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet