Marienlyst idrettspark

Marienlystområdet slik det engang var, med trav- og galoppbane. Drammens Museums hovedbygning skimtes øverst i venstre hjørne.

Foto: Drammen byleksikon 2004
Fotograf: ukjent

I 1947 ble 120 dekar av Marienlyst gård regulert til idrettspark, men allerede mens gården var i privat eie var området blitt benyttet som konkurransearena: i 1899 ble travbanen åpnet, først for vanlig premiekjøring og fra 1930 som totalisatorbane. Det ble også arrangert galoppløp og ridekonkurranser, en galoppbane ble opparbeidet i 1919 og sto etter ombygging ferdig i 1924. Sluttstreken for hestens tilstedeværelse på Marienlyst ble satt 4. november 1949. Drammen Idrettsforening fikk tidlig tillatelse av travselskapet til å drive så vel sommer- som vinteridrett på travbanens «indre bane», og kommunens første sentralidrettsanlegg ble åpnet i 1918 med NM i fotball mellom Kvikk Halden og Brann Bergen. Opparbeidelse av fotballstadion var neste skritt, denne ble åpnet i 1924 med garderobe og tribune. I 1938 ble det første 4-baners tennisanlegg anlagt.

Opparbeidelsen av et moderne stadion ble påbegynt i 1948, fullført 1950 og åpnet 1951. Under OL i Oslo i 1952 var Marienlyst arena for to av ishockeykampene (Tsjekkoslovakia-Polen og Canada-Finland), den første 15. februar 1952. OL-kampene ble avviklet i nærheten av der Nye Marienlyst nå ligger, og det var hhv. 3.500 og 3.700 tilskuere tilstede. Drammens Ballklubb var medarrangør. (I 2002 fikk Drammen kommune tillatelse av Den Olympiske Komité til å utsmykke hovedinngangen til Marienlyst med OL-ringene, som tidligere OL-arena.) Senere ble det bygget tribuner på langsidene og jordvoller i svingene med i alt 10.000 tilskuerplasser. Gresslagt treningsfelt på 25 dekar ble opparbeidet i 1951-52 og tatt i bruk 1953. Ny tidsmessig garderobebygning ble åpnet i 1958, fire nye tennisbaner ble innviet i 1961 og i 1962 ble Norges største flomlysanlegg – fire 50 meter høye master med en strømstyrke på 240 kW – tatt i bruk. Endelig ble friluftsbadet påbegynt i 1963 og åpnet sommeren 1965.

I 1997 ble «Idrettens Hus» oppført på området og offisielt åpnet 15. juni 1998. I 2000 gikk Drammen bystyre enstemmig inn for en betydelig oppgradering av Marienlyst med en kostnadsramme på ca. kr. 300 mill, med en kombinert fotballbane med kunstgress- og kunstisanlegg, et helårs badeanlegg på 5.500 kvm, kombinert tribune- og garderobeanlegg for dagens fotballstadion og ny kunstgressbane, friidrettsarena, nye parker og lekeanlegg m.m. I november 2002 ble Norges største kunstisbane på 12.600 kvm åpnet, med bl.a. 130 kilometer kjølekabler i grunnen og til en kostnad på mer enn kr. 40 mill.

I 2013 inngikk kommunen (mot 1 stemme, Haydar Øzbal fra Drammen Byliste) en avtale med Ticon Eiendom om en storstilt boligutbygging på deler av området. Avtalen vakte voldsomme reaksjoner i befolkningen, og da avtalen gikk ut i oktober 2017, ble den ikke fornyet. Marienlystområdet skal fortsatt tjene breddeidretten.

 

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet