Marienlyst gård

Lystgård bygget rundt 1770, oppr. utskilt fra Øvre Strøm under navnet Brede-Engen. Gården ble bygget av Danviks eier, havnefoged og krigsråd Thomas Weyer, og fikk etter ham navnet Weyerslyst. I 1795 ble gården slått sammen med Danvikgårdene som nå eides av justisråd Hans Henrik Tønder, og fikk navnet Tønderslyst. Senere fikk gården sitt nåværende navn etter Elisabeth Maria (Marie) Malling f. Tidemand, hvis ektefelle Hans Malling overtok gården i 1809. Den siste private eier var Helenius Fuglesang (1842-1926), som i 1910 solgte gården til Drammen kommune. Den ble påfølgende år overdratt til Drammens Museum, og har senere vært muséets hovedsete.

Gårdsplassen på Marienlyst. Foto: Birgitte Simensen Berg/Drammen kommune.
Hovedhuset sett fra hagen. Foto: Birgitte Simensen Berg/Drammen kommune.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet