Mechlenburg-gården

En av Drammens største og mest påkostede gårder og en av landets flotteste bygårder, oppført 1657 i mur av assistensråd Willem Mechlenbur g (s.d.). Hovedbygningen, som hadde 14 værelser i 1. etasje, strakte seg østover fra nåv. Øvre Storgate 18 og videre langs Storgaten, som frem til 1866 noenlunde fulgte nåværende Øvre Strandgate. Etter Mechlenburgs død i 1677 var gården fra 1678 til 1679 residens for Norges stattholder Ulrik Frederik Gyldenløve, og Drammen ble dermed Norges residensby. Den 23. august 1679 ble den militære vakt ved «hs. høie excellence hr. statholders hof her paa Bragernæs» hevet, og gården ble overtatt av Mathias de Tonsberg, Mechlenburgs svigersønn og datter, fru Anne Cathrine. Etter sistnevntes død i 1745 ble gården solgt til Gabriel Smith, og eides senere av dennes enke, Petronelle Høeg. Den siste dansk-norske konge som besøkte Norge, Frederik V, overnattet her under sitt besøk i Drammen 25. juni 1749. Gården fikk senere navnet Gudegården og gikk tapt under bybrannen 1866.

Mechlenburggården – rekonstruksjon av Karin og Per Pihl, 1977.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet