Mechlenburg, Willum (20.3.1615-3.11.1677)

Kammerråd og overhoffrettsassessor m.m., godseier, trelasthandler og skipsreder, f. i Haderslev, s. av borgermester Carsten M. Kom i 1627 som barn med sin mor til Christiania men dro tidlig utenlands, var 1642-68 dansk konsul og resident i Dünkirchen (Dunkerque), vendte 1649 tilbake til Norge, hvor han var «zahlkommissarius» (leder av det militære regnskapsvesen) 1649-53 og etter Hannibal Sehesteds fall i 1652 overtok forpaktningen av Sem kongsgård og gods (som i alt besto av 786 gårder) og ble derved trukket inn i den drammensiske trelasthandel. Fra 1650-tallet bosatt på Bragernes, hvor han opptrådte som byens grand seigneur under stor praktutfoldelse og bygget i 1657 «Mechlenburggården» (s.d.). Generalkrigskommissær for det sønnenfjelske sommeren 1658, deretter til 1662 samme stilling for det nordenfjeldske Norge (men bosatte seg aldri der). Formann i Christiania lagdømme 1661, assistensråd 1663, medlem av Admiralitetsrådet 1665, overhoffrettsassessor fra 1666 til sin død, fra 1672 med rang som høyesterettsassessorer og fra 3.2.1677 med rang som kommerseråder. Forpaktet Fossesholm på Eiker 1669-71. Deltok i Drammens-politikken sammen med Daniel Knoff og grunnla sammen med denne i 1669 en kran på Tangen. Gift i Dunkerque med Isabella de Brier, enke etter Don Julian de Placa, som døde 16.11.1676 og var den første i Drammen som ble begravet om natten, en skikk som bruktes ved fornemme personers begravelser. M. og hans hustru døde begge på Bragernes, men ble begravet i Strømsø kirke.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet