Mehlum, Andreas (Anders) (15.8.1848 – 11.8.1942)

And. Mehlum (1848-1942) vandret Buskerud på kryss og tvers med sin avis og senere sin bok til han døde, 94 år gammel.

Foto: Drammen byleksikon 2004
Fotograf: ukjent

Redaktør, forfatter og bygdeoriginal, oppholdt seg meget i Drammen. Født i Børseskogen ved Trondhjem, oppr. lærer, senere journalist i Morgenbladet. Utga bøkene «Samtaler med Gud og Godtfolk» (1875), «Nordlandsliv; fortællinger og skildringer» 1888) og på Harald Lyehes forlag «Hallingdal og hallingen» (1891-93, 2. opplag 1943, 3. opplag 1996). Utga 1894 og fra 1896 til 1933 sin selvskrevne avis «Nu», som han i en årrekke distribuerte egenhendig til sine abonnenter i Oslo, Drammen og over hele Buskerud, ved å vandre til fots fra bygd til bygd med sin bladveske. Etter at han 85 år gammel nedla «Nu», skrev han i Drammen kjærlighetshistorien «Karen og Nils» som to år senere ble trykket i Fremtidens trykkeri og utgitt på eget forlag (3. opplag 1940). M. gjenopptok sin vandring i Buskerud, nå for å selge boken. Under sin siste vandring fra Hallingdal til Ringerike sommeren 1942 ble han syk og døde i Sokna, 94 år gammel. Hans skreppe med bøker og artikler samt hans klær og spaserstokk, var alt det jordiske gods han etterlot seg.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet