Metier

Kolonialforretning, kaffebrenneri, dropsfabrikk, melismølle og kryddermølle i Havnegaten 106. I 1918 overtok Carl M. Hansen en igangværende kolonialforretning (etablert 1860) og kaffebrenneri («Merkur»), dette supplerte han i 1922 med en dropsfabrikk, melismølle og kryddermølle, og drev det hele under navnet Metier (métier: fransk for yrke/jobb/erverv).

Dropsfabrikken fremstilte drops og dragée. Kaffebrenneriet ble nedlagt på beg. av 1960-tallet og lokalene utleid til Skips- og Båtutstyr, kolonialforretningen ble nedlagt rundt 1970. Dropsfabrikken ble på 1960-tallet overtatt av Knut Lybæk Hansen og Ragnar Hansen og i 1987 av Cathrine og Knut Strand, som fortsatt benyttet de gamle oppskriftene og produksjonsutstyret. Det ble fremstilt et dusin forskjellige drops-sorter, med anis-dropsen som den mest populære, og det ble produsert ca. 250 kg pr. dag.

Produksjonen i Drammen ble nedlagt 25. mai 2000 og flyttet til Oslo (Grorud), mens den gamle fabrikkbygningen ble solgt og ombygget til bolig. Landhandelen på Friluftsmuseet (Spiraltoppen) selger nostalgiske dropspakker fra Metier.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet