Metodistkirken

i Tordenskiolds gate ble bygget i 1878 etter at Metodistene to år tidligere hadde grunnlagt en menighet i Drammen med ca. 170 medlemmer.

Kirkebygget fra 1878 ligger på hjørnet av Tordenskiolds gate og Treschows gate. Foto: Ole G. Braaten/Drammen Historielag.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet