Michelykvartalet

Muchely-gården i Nedre Storgate 69 ble revet i 1954 for å gi plass til blokkbebyggelse.

Foto: Drammen byleksikon 2004
Fotograf: ukjent

Bebyggelsen i Nedre Storgate fra nr. 69 ved Omsteds gate til nr. 79, et kvartal som mirakuløst unngikk å bli flammenes rov under bybrannen i 1866. Kvartalet, som fikk sitt navn etter Michelygården (nr. 69), ble revet i 1954-56 for å gi plass for blokkbebyggelse.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet