Midtre Furuvold ( Haveraaen )

Bruk under Selvik Bruk A/S, fra 1900 til 1946 forpaktet av Olaf (Oluf) Haveraaen (1873-1948), i dag benyttet som skogsarbeiderbolig.  Andorsrudveien 319

Skoger, Andorsrud, Dragonløkka,    Andorsrudveien 337, 337 B, 311, 357, 319     Foto: Drammen kommune

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet