Mogen, H. E.

Mogens lokaler i Rosenkrantzgate 95.

Landhandleri i Rosenkrantzgate 95, grunnlagt 15. desember 1928 av H. E. Mogen. Forretningen hadde egne avdelinger for kolonial, melk og brød, kjøtt, manufaktur og konfeksjon. Beskrev i 1950 sin beliggenhet slik: «Stor bebyggelse og utparsellering av nye tomter like ved. Store muligheter for fremtiden». Nedlagt på 1980-tallet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet