Mogen, H. E.

Mogens lokaler i Rosenkrantzgate 95.

Landhandleri i Rosenkrantzgate 95, grunnlagt 15. desember 1928 av H. E. Mogen. Forretningen hadde egne avdelinger for kolonial, melk og brød, kjøtt, manufaktur og konfeksjon. Beskrev i 1950 sin beliggenhet slik: «Stor bebyggelse og utparsellering av nye tomter like ved. Store muligheter for fremtiden». Nedlagt på 1980-tallet.

Cookies | Personvern

bn