Kai Møller Bok- og aksidenstrykkeri

Bok- og aksidenstrykkeri i Tordenskiolds gate 76, grunnlagt på 1930-tallet av Kai Møller (12.10.1907-5.12.1995). Fra 1942 til frigjøringen trykket M. kommunistenes illegale organ «Friheten». Flyttet på 1960-tallet til Griffenfelds gate 1 hvor firmaet Kai Møller og Sønner AS ble etablert 1966 med Knut Møller som disponent. Det ble foretatt betydelige investeringer i blant annet rotasjonspresse og linjestøpemaskin. Trykkeriet spesialiserte seg på pocketbøker og magasiner. De viktigste kunder var Ernst Forlag, Argosy Norsk Forlag, Journalforlaget, Ja-Forlaget og Oslo Ukebladforlag. Selskapet ble slått konkurs høsten 1971 med 30 ansatte, gjenoppsto deretter som Mølle-Trykk. Fusjonerte i 1972 med Kildahls Boktrykkeri i Oslo og foretaksnavnet ble endret til Drammen Aksjetrykkeri. Høsten 1973 ble det besluttet at all produksjon skulle samles i Oslo og de 13 ansatte i Drammen ble oppsagt.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet