Møller, Wilhelm Christian (1829 – 1911)

Fabrikkeier, f. i Drammen, s. av skomakermester Carl M. Etter utdannelse som buntmakerlærling i Kristiania, Danmark og Tyskland startet han i 1859 sitt eget firma i pelsbransjen og leverte pelsutstyr til bl.a. en rekke polarekspedisjoner. Oppfinner av reinhår-redningsapparater. Æresmedlem av Drammens Håndverkerforening. Ridder av St. Olavs Orden 1909.

Cookies | Personvern

bn