Møller, Wilhelm Christian (1829-1911)

Portrettfoto av Wilhelm Christian Møller, hentet fra arkivet etter bedriften hos Drammen byarkiv. Ukjent fotograf og årstall.

Bundtmaker og fabrikkeier, f. i Drammen, s. av skomakermester Carl M. Etter utdannelse som buntmakerlærling i Kristiania, Danmark og Tyskland startet han i 1859 sitt eget buntmakerfirma på Bragernes. Vokste til å bli en av landets største på feltet og leverte pelsutstyr til fiskevær nordpå, gullgravere i Klondyke, og også til en rekke polarekspedisjoner, heriblant både til Roald Amundsens og Robert Scotts sydpolekspedisjoner. Historien skal ha det til at Robert Scott selv var i Drammen og la inn sin bestilling, og skal ha lovet Møller skinnet fra den første pingvinen som ble skutt på ekspedisjonen.

Oppfinner av reinsdyrhårs flyte- og redningsapparater. For disse vant M. flere priser både i Norge og internasjonalt. Leverte bl.a. flyteutstyr til mariner i Norge, Sverige, Portugal, Østerrike-Ungarn, Argentina og Storbritannia. Æresmedlem av Drammens Håndverkerforening. Ridder av St. Olavs Orden 1909.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet