Møllestensfontenen

Skulptur som i 1994 ble satt opp i parkområdet mellom Øvre Strandgate og Drammenselven, syd for Parken. Består av tre gamle møllestener og fire tømmerstokker, som symboliserer papir og trelastindustrien som ble drevet langs elven. Stenene, som har vært i bruk til produksjon av tremasse i et tresliperi, ble funnet i forbindelse med fremføring av ny turvei forbi lagertomten til Ole K. Karlsen A/S, og gitt til kommunen. Skulpturen er utformet av Oddmund Raudberget. En slik kvern kalles en «kollergang» og har vært brukt til å kverne forskjellige substanser, fra krutt til porselensmasse.

«Møllestensfontenen»    Foto  Torill Juel, 2009.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet