Mørck & Hartmanns Takpapfabrik

Mørck & Hartmanns Takpapfabrik ble anlagt på Lierstranda i 1855. Den brant ned i 1895 og ble gjenoppført av ing. Nils Mørch alene. Han drev fabrikken til 1901 da forretningen ble likvidert og senere overtatt av Fr. Enbom (se: Enboms Takpapfabrik).

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet